Hvad betyder det når en grund er byggemodnet

Byggemodning

Her får du et overblik over byggemodningen i Gudenåparken

Er grundene byggemodnet?

Ja grundene er alle sammen byggemodnet, men hvad betyder det helt nøjagtigt at en en grund er byggemodnet?

Grundene på Gudenåparken sælges som byggemodnet grunde

Byggemodnet grunde

Alle grundene i Gudenåparken er byggemodnet og sælges som byggemodnet grunde.
Køber skal dog selv betale for diverse tilslutningsafgifter.
Se nærmere udspecificering nedenfor.
Når du køber en byggegrund, købes grunden som beset.
Det vil med andre ord sige, at du overtager grunden som den forefindes.

Ved køb af grunden modtager man en geoteknisk rapport, som oplyser om grundens jordforhold.

Veje og stier

Udstykker forpligter sig til at:

  • Anlægge veje og stier
  • Fremføre forsyningsledninger
  • Anlægge rabatter og opsætte gadelys
Veje og belysning

Forsyningsledninger

Vand ledning til skel

Udstykker sørger for:

  • Regn og spildevandsstik føres til skel
  • Vandstikledning føres til skel
  • Der er mulighed for fibernet

Det skal du selv betale

Dette kommer oven i din pris

  • Tilslutning til varmeforsyning
  • Tilslutning til el
  • Tilslutning til TV og internet
Byggegrunde
Fælles Aktiviteter
Byg hus
Lokalområdet
Kontakt os